Reference


Kontakt

Create your own web pages in minutes...
BULHARŠTINA-PŘEKLADY
            rodilí mluvčí
© 2009 Bulharstina-preklady.cz
AEG Components a.s.,Ml. Boleslav
AG FOODS Group a.s., Brno
ALLocator s.r.o., Praha 4
  ALTRON a.s., Praha 4
Arako s.r.o., Opava
BAUER TECHNICS s.r.o., Tábor
Celní reditelství, Plzen
Comtrans - Oto Mach, Trutnov
CzechINVENT o.p.s., Liberec
DCK Bohemia a.s., Houloubkov
HOFFNUNG s.r.o., Praha 1
KONEL s.r.o., Zlin
Krajské státní zastupitelství v Plzni
Krajský soud v Plzni
Krajský úřad,  České Budějovice
KSQ s r.o., České Budějovice
Leifheit s.r.o., Blatná
MAGSY s.r.o., Zlin
MLT s.r.o., Klatovy
Okresní soud v Klatovech
Pulec-Holding a.s., Praha 10
Policie CR, Plzen
ŠKODA ELECTRIC a.s., Plzeň
VF a.s., Černá Hora
VOPA - building s.r.o.,Šternberk
Bulharština, překlady a tlumočení


Nabízíme veškeré překlady a tlumočení z češtiny do bulharštiny a z bulharštiny do češtiny rodilými mluvčími.
Jsme specializováni na jediný jazyk a můžeme zaručit špičkovou kvalitu překladů.
S překlady, tlumočením a korekturami máme mnohaleté zkušenosti a spoustu spokojených klientů (viz Reference).
Překládáme všechny druhy textů z různých oborů, od běžných textů až po technické překlady, návody, reklamní letáky, překlady software a další.
Nejsme plátci DPH, naše ceny jsou konečné!


                                                                Ceník:
                                    Překlady:
  • Soukromá korespondence, běžný text:          220,- Kč/NS (normostrana)
  • Obecný a specializovaný překlad:                   250,- Kč/NS
  • Překlad se soudní doložkou:                            350,- Kč/strana
  • Dodatečné soudní ověření překladu:              100,- Kč/strana
  • Kopie překladu se soudní doložkou:                 50,- Kč/strana
  • Běžná korektura:                                                 80,- Kč/NS
                                    Tlumočení:
  • Doprovodné a konsekutivní tlumočení:            350,- Kč/hod
  • Tlumočení se soudní doložkou:                         400,- Kč/hod.

  Množstevní slevy, slevy za shodné a opakované textové pasáže a jiné slevy dle dohody.
Jednou normostranou (NS) se rozumí 1800 znaků včetně mezer.
Minimální účtovanou jednotkou u každé zakázky je 1 normostrana překladu nebo 4 hodiny tlumočení.
Běžný časový limit pro provedení překladu je 5 NS za jeden pracovní den. Překlady menšího rozsahu provádíme na počkání nebo do druhého dne.
Běžná grafická úprava je součástí ceny.
Za překlad (tlumočení) následně vystavujeme fakturu, jejíž splatnost je standartně 20 dní nebo dohodou.
Veškeré informace obsažené v překládaných dokumentech jsou považovány za přísně důvěrné.
Mgr. Marin Kalčev
Hřímalého 16
30100 Plzeň
IČO: 69276145
Tel: +420603732444
E-mail: mkalcev@seznam.cz
Skype: marinkalcev

CZIN.eu